بمب بزرگ مدنظر استقلال با تیم جدیدش به توافق رسید!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید