تاکید سخنگوی ارتش بر حفظ اتحاد نیروهای مسلح

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید