ماکرون: نوع دست دادنم با ترامپ «بی غرض» نبود

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید