ارتش سوریه «جاده تدمر-دمشق» را به طور کامل آزاد کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید