چقدر گفتم به جای استقلال بیا پرسپولیس، گوش نکردی، اگر آمده بودی الان قهرمان بودی!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید