فرمان فتحعلیان: قهرم اما رفیق نیمه‌راه نه

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید