اردوغان: ممنوعیت پخش اذان در قدس قابل قبول نیست

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید