عکس/ فیل‌خانه ناصرالدین شاه در سال ۱۲۹۵

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید