نگرانی‌های تاج در نشست خبری با خبرنگاران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید