شکاف عجیب زمین پس از زلزله ی مشهد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید