وزیر ارتباطات: فعلا خبری از فیلتر شدن تلگرام نیست!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید