کره جنوبی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفت

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید