چهارشنبه خونین در کابل؛ 80 نفر کشته شدند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید