پرسپولیس اول است، استقلال دوم

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید