پاسخ محکم بازیگر سرشناس به حمید گودرزی!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید