هزینه رومینگ تقریبا در سراسر اروپا به صفر رسید

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید