معصومه ابتکار با این نمودار جواب قالیباف را داد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید