لخویا بعد از شکست مقابل پرسپولیس منحل شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید