صاحبان گلکسی S8 از ریستارت های گاه و بی گاه این گوشی شاکی اند!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید