روایت ساعت ها حضور در کنار داعش/ 7 نفری که در اتاق ساختمان مجلس حبس شدند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید