رهبر معظم انقلاب سال ۹۶ را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نام نهادند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید