رفیعی: عاشق پرسپولیسم و ثابت می‌کنم برای پول به قطر نرفته‌ام

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید