رضایی: تصمیمی می‌گیرم که بتوانم نظر کی‌روش را جلب کنم!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید