دیپلمات روس خود و خانواده‌اش را به گلوله بست

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید