دعوای کنگره با ترامپ بر سر دامادش بالا گرفت

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید