دانشمندان باتری‌هایی ساختند که امکان ندارد منفجر شوند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید