حریق پاساژ مهستان، اطفا شد + عكس

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید