توییت محمد علی ابطحی ، مقایسه احمدی نژاد و قالیباف

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید