تراژدی برای پالایش روح کارسازتر از کمدی است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید