افراد شاد، هرگز این کار‌ها را نمی‌کنند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید