ادعای قالیباف علیه روحانی در مناظره دروغ از آب در آمد!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید