آخرین وضعیت نوراللهی برای حضور در پرسپولیس

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید